Vereniging van Eigenaren

De wens van iedere eigenaar is wonen zonder problemen. Om dit te realiseren is een goed functionerende Vereniging van Eigenaren (VvE) nodig. Het goed beheren kost veel tijd en moeite en vergt deskundigheid op het gebied van administratie, planning en technisch inzicht. Een professionele beheerder zorgt voor waarborging van de continuïteit, vakkundig administratief- en technisch beheer en bovenal voor onafhankelijkheid. Naast het professionele beheer hebben wij ook passie voor het vak.

MoRo Vastgoed & Administratie draagt zorg voor hoog kwalitatief beheer op zowel bestuurs- als technisch niveau zodat eigenaren zich bezig kunnen houden met datgene waarvoor zij een appartementsrecht hebben gekocht: prettig wonen met de zekerheid dat financiën en onderhoud in VvE-verband adequaat worden bijgehouden. Het beheer wordt uitgevoerd op basis van betrokkenheid en nauwe samenwerking met de voorzitter, dan wel het bestuur en de technische commissie.

Wij onderscheiden ons op de markt door het aanbieden van het standaard dienstenpakket voor het bedrag van € 10,- (excl btw). Hierdoor zijn wij sterk concurrerend in vergelijking met de standaardtarieven in de markt. Tevens is het standaard dienstenpakket uitgebreider in vergelijking met dat van de concurrent. Onder andere bieden wij de mogelijkheid om de ALV buiten kantooruren om aan te bieden. Dit laatste wordt door de aanvragers als één van de oorzaken genoemd als reden waarom de VvE niet actief is. Daarnaast hebben wij een betere telefonische bereikbaarheid.

Het aanbieden van het VvE beheer zal bestaan uit twee pakketten. Het eerste pakket bestaat uit het standaard dienstenpakket met een mogelijkheid om dit pakket uit te breiden met het tweede pakket, het zogenaamde optionele dienstenpakket.

Standaard Dienstenpakket

Bestuurlijke ondersteuning: voorbereiden van de algemene ledenvergadering waaronder

• Het opstellen van de agenda;
• Het zorgdragen voor de uitnodigingen, presentielijst en volmachten;
• Het reserveren van een vergaderruimte;
• Secretariële ondersteuning waaronder het bijhouden en verwerken van alle relevante inkomende en uitgaande correspondentie met betrekking tot het standaard dienstenpakket;
• Archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van het wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.


Leden en financiële administratie

• Opstellen van het ledenregister;
• Innen van ledenbijdragen;
• Signaleren van achterstallige betalingen van de ledenbijdragen en het nemen van (incasso) maatregelen;
• Het opstellen van de (jaarlijkse) begroting en signaleren van overschrijdingen;
• Het opstellen van een financieel jaaroverzicht voor de bewoners/eigenaren;
• Het opstellen van de overige jaarstukken (balans en exploitatierekening);
• Het verrichten van gefiatteerde betalingen en boeken van ontvangsten en uitgaven;
• Het administreren van de bankrekening(en);
• Begeleiden van de kascommissie;
• Toelichting van de jaarrekening en begroting tijdens de algemene ledenvergadering;
• Begeleiden en adviseren van het af te sluiten verzekeringspakket.

 

Optionele Dienstenpakket

Naast bovengenoemde basiswerkzaamheden bieden wij ook nog een aanvullend pakket aan.

• Het tussentijdse opstellen financiële rapportage;
• Het verzorgen van salarisadministratie indien de VvE personeel in dienst heeft;
• Het tot stand brengen van het MOP, begeleiden, uitvoeren en controleren hiervan;
• Het verstrekken van gegevens aan de notaris en de makelaar t.b.v. een eigendomsoverdracht;
• Alle overige dienstverlening met betrekking tot Vereniging van Eigenaren.

Voor het Optionele Dienstenpakket bieden wij aan om tegen een vergoeding van € 60,- per uur (excl. btw) de opgedragen werkzaamheden uit te voeren.